459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Alkoholové delirium, Delirium tremens

Popis alkoholového deliria

Fyziologie (jak to má fungovat)

Po požití alkoholu, jeho zpracování játry a odplavení metabolitů běžně opět nastává střízlivá fáze, kdy je člověk schopen fungovat v běžném životě. Takzvaná kocovina je způsobena především toxickým působením metabolitu acetaldehydu, dehydratací a také nízkou hladinou cukru v krvi.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Alkoholové delirium je stav porušení vnímání reality s tělesnými příznaky (psychóza) vznikající při přerušení pití alkoholu (etanolu) u závislých na alkoholu. Je to nejzávažnější a život ohrožující fáze odvykacího syndromu. Vzniká díky chemickým změnám v mozku. Alkohol působí tlumivě, proto neurony vyrábí nadměrné množství povzbudivých látek (excitační neurotransmitery) udržujících alkoholiky v běžném neutlumeném režimu. Pokud závislí alkohol nepřijímají, chybí tlumení a mozek vydává přehnané impulzy do celého těla.

Příčiny

Příznaky

U pacientů se objevují halucinace, paranoia i bludy. Z fyzických příznaků nacházíme zrychlený tep, třes, pocení, nespavost, neklid, agresi, často automatizované pohyby. Závažné nebezpečí hrozí při vzniku srdečních arytmií, křečí až epilepsie. Delirium může trvat i několik dní. Poté se člověk naprosto vyčerpá a spí. Pacienti si mnohdy delirium nepamatují. Příznaky jsou bohužel podobné i jiným stavům (dehydratace, nízký obsah cukru v krvi).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležitá je péče o vnitřní prostředí, protože u alkoholiků je nerovnováha minerálních látek i nedostatek vitaminů skupiny B dalším podnětem pro vznik křečí.

Léky

Moderní medicína volí až hospitalizaci v nemocnici, kde je nemocný monitorován. Podávají se sedativa, případně benzodiazepiny nebo antipsychotika.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)